Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Subministrament de col·lectors per a la detecció de sang oculta en femta per al programa de detecció precoç de càncer de còlon

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Negociat amb Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PN 193/17
CPV: 33141600 - Colectores y bolsas de recogida, drenajes y kits
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 54.000,00 Euros
IVA: 11.340,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 65.340,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 54.000,00 Euros
IVA: 11.340,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 65.340,00 Euros
Sistema de determinació del preu: Preus unitaris
Valor estimat del contracte: 54.000,00 Euros
Durada del contracte: 6 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (application/x-download de 336KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (application/x-download de 1044KB)  
Documentació complementària (application/x-download de 20KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 03/07/2017
Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 11/07/2017 a les 14.00 h
Data límit de presentació d'ofertes: 11/07/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Palex Medical SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A58710740
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 54.000,00 Euros
IVA: 11.340,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 65.340,00 Euros
Data de l'adjudicació: 31/08/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 2
Document d'adjudicació (application/x-download de 1171KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: Palex Medical S.A.
Data de formalització del contracte: 04/09/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 54.000,00 Euros
IVA: 11.340,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 65.340,00 Euros

Més informació

Para la duración del contrato ver pliegos.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Formalitzacions (PDF de 122KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears