Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Subministrament del material d'electromedicina necessari per a la dotació completa de les ambulàncies de transport urgent depenents de la Gerència d'Atenció d'Urgències del 061 de les Illes Balears.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 179/17
CPV: 33100000 - Equipamiento médico
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 2.016.110,97 Euros
IVA: 423.383,30 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.439.494,27 Euros
Valor estimat del contracte: 2.016.110,97 Euros
Durada del contracte: 48 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 400KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 21598KB)  
Documentació complementària (PDF de 232KB)  
Documentació complementària 2 (PDF de 90KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 31/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 07/08/2017 a les 14.00 h

Més informació

En cuanto al gasómetro los integradores, en su caso, deben presentar un documento donde indiquen el compromiso obligatorio de instalación de Gaseometros cuando desaparezca la prohibición de venta a nivel europeo. En cualquier caso, la Oferta Económica deberá hacerse siempre por el total del material de electromedicina incluidos los analizadores de gases de la ficha 12 del PPT (ver documento PDF "Documentació complementària 2")

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears