Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

subministrament de un tub equipo rx per hospital joan march.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: HSLL CM 148/2017
CPV: 44165200 - Tubos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 22/06/2017 fins el 22/11/2017
Import (IVA exclòs): 16.839,22 Euros
IVA: 3.536,24 Euros
Import (IVA inclòs): 20.375,46 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A28061737
Data d'aprovació: 22/06/2017
Data de formalització: 22/06/2017
Data d'inici: 22/06/2017
Data prevista d'acabament: 22/11/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears