Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Modificació d'instal·lacions elèctriques per a l'adequació de la xarxa aèria de distribució de l'illa de Mallorca de cara a la protecció de l'Àguila coabarrada

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: 5/17
CPV: 90721700 - Servicios de protección de las especies en peligro
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 30/05/2017 fins el 30/09/2017
Import (IVA exclòs): 49.917,36 Euros
IVA: 10.482,64 Euros
Import (IVA inclòs): 60.400,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: ELECNOR SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A48027056
Data d'aprovació: 28/04/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears