Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Renovació de material de la sala de gimnàstica del poliesportiu Príncipes de España

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: QR-014/2017
CPV: 37420000 - Equipo de gimnasio
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 26/06/2017 fins el 26/08/2017
Import (IVA exclòs): 3.264,40 Euros
IVA: 685,52 Euros
Import (IVA inclòs): 3.949,92 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: ESTEBAN SPORTING GOOD & EQUIPMENT, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B6570229
Data d'aprovació: 26/06/2017
Data de formalització: 26/06/2017
Data d'inici: 26/06/2017
Data prevista d'acabament: 26/08/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 85KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears