Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

subministrament de 80 cadires tipo c.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: HSLL CM 90/2017
CPV: 39112000 - Sillas
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 17/03/2017 fins el 30/11/2017
Import (IVA exclòs): 10.692,23 Euros
IVA: 2.245,37 Euros
Import (IVA inclòs): 12.937,60 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: AF STEELCASE, SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A78939576
Data d'aprovació: 17/03/2017
Data de formalització: 17/03/2017
Data d'inici: 17/03/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears