Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Instal·lació barres minusvàlids

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: HSLL CM 158/2017
CPV: 45342000 - Instalación de barandillas
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 04/07/2017 fins el 04/11/2017
Import (IVA exclòs): 2.876,00 Euros
IVA: 603,96 Euros
Import (IVA inclòs): 3.479,96 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: DECORACION MARTI OSORIO SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57188583
Data d'aprovació: 04/07/2017
Data de formalització: 04/07/2017
Data d'inici: 04/07/2017
Data prevista d'acabament: 04/11/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears