Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

subministrament de 40 cadires amb atril

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: HSLL CM 162/2017
CPV: 39112000 - Sillas
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 07/07/2017 fins el 07/11/2017
Import (IVA exclòs): 2.800,00 Euros
IVA: 588,00 Euros
Import (IVA inclòs): 3.388,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: INFORMATICA Y MOBLES SON ROSSINYOL, SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57360471
Data d'aprovació: 07/07/2017
Data de formalització: 07/07/2017
Data d'inici: 07/07/2017
Data prevista d'acabament: 07/11/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears