Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei de transport de dades entre el Parc BIT, el Pol. de Son Bugadelles, el CT d'Estellencs, el CT de Banyalbufar, el CT de Son Bunyola i el CT de Deià

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 08/2017
CPV: 64210000 - Servicios telefónicos y de transmisión de datos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 283.632,20 Euros
IVA: 59.562,76 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 343.194,96 Euros
Valor estimat del contracte: 567.264,40 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (application/x-download de 397KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (application/x-download de 201KB)  
Altres (application/x-download de 168KB)  
Correcció d'errades (application/x-download de 79KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (application/x-download de 312KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (application/x-download de 485KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (application/x-download de 312KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 07/09/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 07/09/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 15/09/2017 (12h)

Adjudicació

Adjudicatari: Telefónica de España, SAU
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A82018474
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 90.420,10 Euros
IVA: 18.988,22 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 109.408,32 Euros
Data de l'adjudicació: 09/10/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 1
Document d'adjudicació (application/x-download de 780KB)  

Formalització

Adjudicatari: Telefònica de España, SAU
Data de formalització del contracte: 01/11/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 90.420,10 Euros
IVA: 18.988,22 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 109.408,32 Euros
Termini d'execució de contracte: 2 anys
Data d'inici: 01/11/2017
Data prevista d'acabament: 31/10/2019

Més informació

03/08/2017: Es publica com a "Altres" dos aclariments al Plec tècnic Se publica como "Altres" dos aclaraciones al Pliego técnico 30/08/2017: Es publica com a "Correcció d'errades" un aclariment al Plec tècnic Se publica como "Correcció d'errades" una aclaración al Pliego técnico

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 67KB)  
Adjudicacions (PDF de 125KB)  
Formalitzacions (PDF de 126KB)  
Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic