Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Instal·lació llocs de recarrega de vehicles elèctrics

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: HSLL CM 165/2017
CPV: 45315300 - Instalaciones de suministro de electricidad
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 12/07/2017 fins el 12/11/2017
Import (IVA exclòs): 4.719,64 Euros
IVA: 991,13 Euros
Import (IVA inclòs): 5.710,77 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: VIDA FLORIN
Identificador (NIF/NIE/Passaport): X8701629Q
Data d'aprovació: 12/07/2017
Data de formalització: 12/07/2017
Data d'inici: 12/07/2017
Data prevista d'acabament: 12/11/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears