Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi i coordinació de seguretat i salut, i direcció facultativa per les obres de la nova unitat bàsica de salut de Calonge.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 247/17
CPV: 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 36.900,87 Euros
IVA: 7.749,18 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 44.650,05 Euros
Valor estimat del contracte: 36.900,87 Euros
Durada del contracte: 16 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 452KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 766KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 57KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 158KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 164KB)  

Anuncis de licitació

Accés: https://intranet.caib.es/edictesback/enviamentController?opcio=edicio&...
Data: 22/07/2017
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 132KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 31/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 07/08/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 18/08/2017
Data d'obertura de proposicions: 24/08/2017

Adjudicació

Adjudicatari: MCA TÈCNICS, SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07846827
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 29.506,30 Euros
IVA: 6.196,32 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 35.702,62 Euros
Data de l'adjudicació: 15/09/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 4
Document d'adjudicació (PDF de 114KB)  

Formalització

Adjudicatari: MCA TÈCNICS, SL
Data de formalització del contracte: 21/09/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 29.506,30 Euros
IVA: 6.196,32 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 35.702,62 Euros
Termini d'execució de contracte: Desde la formalización del contrato hasta fin obras
Data d'inici: 21/09/2017

Més informació

Lugar de apertura documentación 1ª Mesa: Servicio de Salud. C/ Reina Esclaramunda, 9 07003 (Sala Contratación 3ª planta ) a las 09:30 H. Lugar de apertura documentación 2ª Mesa: Servicio de Salud. C/ Reina Esclaramunda, 9 07003 (Sala Contratación 3ª planta ) a las 11:00 H.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 122KB)  
Formalitzacions (PDF de 125KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears