Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Adequació de la sala de ANP per la instal.lació d'una taula de tallat.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: ICMOB 2017/21504
CPV: 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 05/06/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 5.110,16 Euros
IVA: 1.073,13 Euros
Import (IVA inclòs): 6.183,29 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A80241789
Data d'aprovació: 26/05/2017
Data de formalització: 26/05/2017
Data d'inici: 05/06/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears