Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Contractació centralitzada del subministrament de nous transformadors de mesura per a l'ajust de potència contractada a diferents edificis de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Central de Contractació
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: CMNO6 761/2017
CPV: 51111000 - Servicios de instalación de motores eléctricos, generadores y transformadores
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 1 mes
Import (IVA exclòs): 15.933,60 Euros
IVA: 3.346,06 Euros
Import (IVA inclòs): 19.279,66 Euros
Adjudicatari: Endesa Energía, SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A81948077
Data d'aprovació: 08/03/2017
Data d'inici: 09/03/2017
Data prevista d'acabament: 08/04/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 104KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears