Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament d'un acumulador d'aigua per al centre Oms-Sant Miquel

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: CM 78/17
CPV: 39715100 - Calentadores eléctricos de agua, instantáneos o de acumulación, y calentadores de inmersión
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 1 mes
Import (IVA exclòs): 2.928,30 Euros
IVA: 614,94 Euros
Import (IVA inclòs): 3.543,24 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: ONDOAN SERVICIOS SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A45485842
Data d'aprovació: 12/06/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears