Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament d'oxigen medicinal per a les residències gestionades per la Fundació

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 27-16
CPV: 24111000 - Hidrógeno, argón, gases nobles, nitrógeno y oxígeno
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 30/04/2016 amb una durada de 12 mesos
Import (IVA exclòs): 6.530,40 Euros
IVA: 261,22 Euros
Import (IVA inclòs): 6.791,62 Euros
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: 2016 i 2017
Adjudicatari: SE CARBUROS METÁLICOS SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A08015646
Data d'aprovació: 29/04/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears