Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Equips de diagnòstic (Monitor constants i ECG).

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: ICMSU 2017/22033
CPV: 33124100 - Aparatos para diagnóstico
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 20/07/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 11.553,00 Euros
IVA: 2.426,13 Euros
Import (IVA inclòs): 13.979,13 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: MINDRAY MEDICAL ESPAÑA, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B86029311
Data d'aprovació: 17/07/2017
Data de formalització: 17/07/2017
Data d'inici: 20/07/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears