Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REEMISSORS GAP-FILLERS DE TDT EN EL CENTRE EMISSOR DE SON BOU

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 15/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 60.000,00 Euros
IVA: 9.600,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 69.600,00 Euros

Adjudicació

Adjudicatari: Sistemas audiovisuales Itelsis

Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic