Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Dona

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Gestió, Coordinació i Projecció de películ·les

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Dona
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008/5761
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 25.000,00 Euros
IVA: 4.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 29.000,00 Euros
Durada del contracte: 1 mes

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 08/08/2008
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 26/08/2008
Data d'obertura de proposicions: 26/08/2008
Data de proposta d'adjudicació: 01/09/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Tres Setze 35 Audiovisuals
Data de l'adjudicació provisional: 01/09/2008

Català - Castellano
Institut Balear de la Dona:
C/ d'Aragó, 26, 1r E - 07006 Palma -
Telèfon 971 77 51 16 - Fax 971 77 49 67 -