Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Contracte d'obres de reforma i ampliació d'una aula ASCE al CP Can Raspalls, TM de Sant Josep de la Talaïa (Eivissa)

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 029/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 136.850,00 Euros
IVA: 21.896,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 158.746,00 Euros
Durada del contracte: 5 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 3755KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009136/p38.pdf
Data: 17/09/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/10/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 13/10/2009 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 20/10/2009
Data d'obertura de proposicions: sobres núm. 2 i 3, 03/11/2009 a les 13,30 h a la Sala de Juntes de Secretaria General 3ª Planta
Data de proposta d'adjudicació: 12/11/2009 a les 13,30 h a la Sala de Juntes de Secretaria General 3ª Planta

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: MELCHOR MASCARÓ, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 17/11/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 829KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: MELCHOR MASCARÓ, S.A.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic