Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Serveis publicitaris per a la realització d'una campanya a l'illa de Mallorca avisant de l'apagada analògica de la televisió en dates nadalenques

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 24/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 230.000,00 Euros
IVA: 36.800,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 266.800,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 353KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 376KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 01/10/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 01/10/2009 a les 14.00 h

Més informació

971 17 71 16

Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic