Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Contrato de servicios de consultoría y asesoramiento destinados al desarrollo y puesta en marcha del plan de actuación interadministrativa de les Illes Balears ( Pla Aníbal) y los trabajos de su oficina técnica

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PA8OFITE802909
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 413.793,10 Euros
IVA: 66.206,90 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 480.000,00 Euros
Durada del contracte: Des de la data de contractació fins 30 de desembre de 2010

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 228KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 148KB)  
Annex I (PDF de 236KB)  
Comitè d'experts (PDF de 15KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009140/p172.pdf
Data: 24/09/2009
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_list_results.dfl&Template=TED/N_r...
Data: 22/09/2009
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/11/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 04/11/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 16/11/2009
Data d'obertura de proposicions: 24/11/2009
Data d'obertura de proposicions: 13/01/2010
Data de proposta d'adjudicació: 08/02/2010

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Blueline Advanced Services SLU
Data de l'adjudicació provisional: 08/02/2010
Document d'adjudicació provisional (PDF de 71KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 84KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 520KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: Blueline Advanced Services SLU

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic