Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN DE LA OFICINA IMPULSORA DE LA LEY 11/2007

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PACID001/08
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 92.400,00 Euros
IVA: 17.600,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 110.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 221KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 168KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=ca&mode=view&p_numero=2008124&p_...
Data: 05/09/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/09/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 25/09/2008 a les 15.00 h
Data d'obertura de proposicions: 06/10/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: AUTORITAS CONSULTING SA
Data de l'adjudicació provisional: 27/10/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 42KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 50KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 46KB)  

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic