Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Ampliación de la capacidad de almacenamiento de las cabinas de disco de la DGTIC para dotarlas de espacio suficiente para albergar los datos del proyecto PIDIB, estando estos además replicados en dos Centros de Proceso de Datos para proporcionar alta disponibilidad en caso de desastre.

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PA7PIDIB03109
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 86.206,89 Euros
IVA: 13.793,11 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 100.000,00 Euros
Durada del contracte: Fins 30/10/09

Adjudicació

Adjudicatari: International Business Machines SA (IBM)

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic