Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Procedimet obert per a l'execució de les obres manteniment parc immobiliari Eivissa

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 607KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008090/p51.pdf
Data: 28/06/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 29/07/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 05/08/2008

Procediment arxivat

Motivació: LA COMISSIÓ EXECUTIVA EN SESSIÓ DE 26/09/2008 ACORDA DELCARAR EL PROCEDIMENT DESERT PER FALTA DE PROPOSICIONS

Més informació

https://intranet.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M246&lang=CA&cont=6456

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears