Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procediment obert per a la contractació d'un servei de publicitat oficial IBAVI

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 555KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008090/p51.pdf
Data: 28/06/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 18/07/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 21/07/2008
Data d'obertura de proposicions: 25/07/2008
Data de proposta d'adjudicació: 18/09/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: MALLA, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 26/09/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 44KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 52KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 124KB)  

Més informació

https://intranet.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M246&lang=CA&cont=6456

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears