Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

servei unitat de control de fauna i sanitat cinegètica

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Medi Ambient (06/2008-07/02/2010)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 5983/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 376.583,62 Euros
IVA: 60.253,38 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 436.837,00 Euros
Durada del contracte: 24 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 261KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 57KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es
Data: 25/09/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 10/10/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 10/10/2008 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 28/10/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: FUNDACIO NATURA PARC
Data de l'adjudicació provisional: 17/11/2008

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: FUNDACIO NATURA PARC

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears