Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procediment obert per a l'execució de rehabilitació de 84 h. i zones comunitàries Polígon de Llevant

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 645.713,50 Euros
IVA: 45.199,95 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 690.913,45 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1181KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008100/mp80.pdf
Data: 19/07/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 25/08/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 05/09/2008
Data d'obertura de proposicions: 10/09/2008
Data de proposta d'adjudicació: 15/09/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: PALMA DOS 1000 SL
Data de l'adjudicació provisional: 26/09/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 46KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 67KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 136KB)  

Més informació

https://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M246&lang=CA&cont=6456

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears