Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Proyecto de recuperación de desastres con dos centros de proceso de datos virtualizados

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació (06/2008-14/09/2009)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2265/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 2.387.931,03 Euros
IVA: 382.068,97 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.770.000,00 Euros
Durada del contracte:  1 any des de la signatura del contracte

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 283KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 429KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/22/pdfs/B08825-08825.pdf
Data: 22/07/2008
Publicat en: BOE

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008097/p12.pdf
Data: 12/07/2008
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/ExecPdf?DataFlow=N_one_doc_pdf.dfl&Template=TED/r...
Data: 25/06/2008
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació:  11/08/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 18/08/2008 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: IBM, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 05/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 107KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 90KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 49KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears