Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Realización del conjunto de tareas que permitan liberar el código fuente de la aplicación de registro entrada/salida del Govern de les Illes Balears para que pueda ser implantado en otras administraciones

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PA7OFITEC07909
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 31.034,48 Euros
IVA: 4.965,52 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 36.000,00 Euros
Durada del contracte: FINS 15 DE MARÇ DE 2010

Adjudicació

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic