Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Anàlisi i avaluació dels edificis adscrits a l'Administració de Justicia de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 3694
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 46.000,00 Euros
IVA: 7.360,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 53.360,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 876KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 114KB)  

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: M. Inmaculada Salom Moll
Data de l'adjudicació provisional: 23/07/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 53KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 69KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears