Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

SERVEI DE TRASLLAT DELS FONS DOCUMENTALS, MOBILIARI, EQUIPAMENTS I ESTRIS DE L'ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA I DESMUNTATGE I MUNTATGE D'ELEMENTS AUXILIARS

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 04/2010
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 153.548,35 Euros
IVA: 24.567,73 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 178.116,08 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 430KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 223KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/02/2010
Data límit de presentació d'ofertes: 24/02/2010 a les 14.00 h

Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic