Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Contracte d'obres d'adequació i equipament de cuina al CP Jaume Fornaris i Taltavull, TM de Son Servera

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 010/2010
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 114.572,00 Euros
IVA: 18.331,52 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 132.903,52 Euros
Durada del contracte: 2 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1259KB)  
Correcció d'errades (PDF de 645KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010045/p63.pdf
Data: 18/03/2010
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/04/2010
Data límit de presentació d'ofertes: 13/04/2010 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions: sobres núm. 2 i 3 (04/05/2010 a les 10,30 h a la Sala de Juntes de Secreteria General 3ª Planta)
Data de proposta d'adjudicació: 20/05/2010 a les 9,00 h a la Sala de Juntes de Secreteria General 3ª Planta

Adjudicació

Adjudicatari: TOT HOTEL, S.L.
Data de l'adjudicació: 24/05/2010
Document d'adjudicació (PDF de 76KB)  

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic