Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contratación de los servicios necesarios para el desarrollo de 10 Objetos Digitales Educativos dedicados al aprendizaje de la lengua catalana e inglesa

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: ODES01610
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 116.949,15 Euros
IVA: 21.050,85 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 138.000,00 Euros
Durada del contracte: Desde la firma hasta 22-11-2010

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1450KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 902KB)  
Annex I (PDF de 108KB)  
Annex II (PDF de 75KB)  
Documentació complementària (PDF de 930KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 48KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010071/mp279.pdf
Data: 11/05/2010
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 31/05/2010
Data límit de presentació d'ofertes: 31/05/2010 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motivació: Desestiment
Resolució (PDF de 39KB)  

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic