Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TRES CENTRES EMISSORS DE TDT A FORMENTERA

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 07/2010

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 357KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 254KB)  
Annex I (PDF de 8177KB)  
Annex II (PDF de 6915KB)  
Documentació complementària (PDF de 5856KB)  
Altres (PDF de 517KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 18/06/2010
Data límit de presentació d'ofertes: 18/06/2010 a les 14.00 h

Més informació

971 17 71 16

Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic