Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Subministre de material anticontaminació en els ports de gestió directa

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 27/08
CPV: 98300000 - Servicios diversos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 35.000,00 Euros
IVA: 5.600,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 40.600,00 Euros
Durada del contracte: 24 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 299KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 40KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/10/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 16/10/2008 a les 10.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: RIUDEL S.A
Data de l'adjudicació provisional: 24/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 100KB)  

Adjudicació definitiva

Formalització

Adjudicatari: RIUDEL S.A
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 35.000,00 Euros
IVA: 5.600,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 40.600,00 Euros

Més informació

Les dates d'obertura de proposicions se comunicaran per fax i telèfon a tots els licitadors.

Segell de temps


Adjudicacions (PDF de 62KB)  
Formalitzacions (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears