Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Subministre i instal·lació de sistema de vídeo vigilància als ports de gestió directa

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 37/08
CPV: 98300000 - Servicios diversos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 344.827,00 Euros
IVA: 55.173,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 400.000,00 Euros
Durada del contracte: 1 any

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 303KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 165KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/17/pdfs/B12138-12138.pdf
Data: 17/10/2008
Publicat en: BOE

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008146/mp17.pdf
Data: 16/10/2008
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_list_results.dfl&Template=TED/N_r...
Data: 04/10/2008
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 10/11/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 10/11/2008 a les 10.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: TRANSPORTES BLINDADOS, S.A (TRABLISA)
Data de l'adjudicació provisional: 06/03/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 191KB)  

Adjudicació definitiva

Formalització

Adjudicatari: TRANSPORTES BLINDADOS, S.A (TRABLISA)
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 219.827,59 Euros
IVA: 35.172,41 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 255.000,00 Euros

Més informació

Les dades d'obertura de proposicions se comunicaran per fax i telèfon a tots els licitadors

Segell de temps


Adjudicacions (PDF de 121KB)  
Formalitzacions (PDF de 122KB)  
Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic