Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Obres Projecte Executiu d'edifici de serveis portuaris al port de Sóller

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 35/08
CPV: 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 401.146,30 Euros
IVA: 64.183,40 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 465.329,70 Euros
Durada del contracte: 8 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 378KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008143/p35.pdf
Data: 09/10/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/11/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 04/11/2008 a les 10.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA
Data de l'adjudicació provisional: 22/01/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 123KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA

Formalització

Adjudicatari: ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 316.905,57 Euros
IVA: 50.704,89 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 367.610,46 Euros

Més informació

La data d'obertura de proposicions se comunicarà telfònicament i per fax a tots els licitadors.

Segell de temps


Adjudicacions (PDF de 62KB)  
Formalitzacions (PDF de 119KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears