Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Suministre d'equip infomàtics per a la Xarxa de Telecentres de les Illes Balears (XATIB), el servei de manteniment del mateixos, la gestió remota dels equips i el servei de Help-Desk per usuaris

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: PA8XATIB01410
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 202.423,41 Euros
IVA: 36.436,21 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 238.859,62 Euros
Durada del contracte: 4 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 2126KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 828KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 50KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/08/2010
Data límit de presentació d'ofertes: 16/08/2010 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Brújula Tecnologías de la Información, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 17/09/2010
Document d'adjudicació provisional (PDF de 54KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 151KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 229KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: Brújula Tecnologías de la Información, S.A.

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic