Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Los servicios de diseño, reticulación, diagramación, maquetación, correción, preimpresión y preparación de artes finales para su posterior impresión o disponibilidad en soporte digital.

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: COMUNI01210
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 42.372,88 Euros
IVA: 7.627,12 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 50.000,00 Euros
Durada del contracte: Doce meses desde la firma del contrato

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: AC100 SL
Data de l'adjudicació provisional: 22/06/2010
Document d'adjudicació provisional (binary/x-unknown de 51KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (binary/x-unknown de 59KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (binary/x-unknown de 86KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: AC100 SL

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic