Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres de construcció per l'elaboració de obra de paraments verticals, distribució interior i instal·lacions varies de les futures oficines a la planta baixa i sotanes del edifici del solar 9 C fase A en el Parc Bit

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 09/2010
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 196.000,00 Euros
IVA: 31.360,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 227.360,00 Euros
Durada del contracte: màxim 2 mesos a partir de la data d'ordre d'inici de les obres

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Francisco Juan Truyols de Sentmenat
Data de l'adjudicació provisional: 13/07/2010

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: Francisco Juan Truyols de Sentmenat

Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic