Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

CORRECCIÓ ERRATA. Al Plec de Prescripcions Administratives del Concurs per la Planificació i Assessorament de comunicació d'actuacions i mesures estratègiques pel desenvolupament econòmic i social PROCEDIMENT ANUL·LAT

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 10/2010
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 58.800,00 Euros
IVA: 10.584,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 69.384,00 Euros

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 03/08/2010
Data límit de presentació d'ofertes: 03/08/2010 a les 14.00 h

Més informació

PROCEDIMENT ANUL·LAT

Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic