Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Producció d'un vídeo documental sobre la pesca artesanal de la llampuga

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Agricultura i Pesca (06/2008-04/06/2010)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2008/7342
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 30.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 30.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1911KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 138KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 08/10/2008 a les 13.00 h

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears