Govern de les Illes Balears

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Històric d'expedients

Expedients següents >>

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 301

Català - Castellano
:
C/ Gremi Corredors, 10 -
Telèfon 971177658 - Fax 971177681 - Correu electrònic