Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

A partir del 24 de julio de 2017 todas las entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental publican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/)

Histórico de expedientes

Se han encontrado un total de 13926 expedientes:

Se muestran desde el expediente 66 al expediente 70

Para obtener más información, clique sobre el contrato o acuda al perfil del contratante del órgano de contratación.

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 2786

 1. Manteniment del sistema d'informació de seguretat alimentària ISSA

  Órgano de contratación: Conselleria de Salut i Consum (06/2008-19/06/2011)
  Tipo de contrato : Servicios.

 2. Servei de notícies dels mitjans de comunicació audiovisual de l'EPRTVIB

  Órgano de contratación: Ens Públic de RTVIB (IB3)
  Tipo de contrato : Servicios.

 3. Concessió d'obra pública de les IDAMs de Vila i Sant Antoni de Portmany. (Veure Plecs)

  Órgano de contratación: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipo de contrato : Concesión de obra pública.

 4. Seguiment del Pla Estratègic i elaboració de plans directors.

  Órgano de contratación: Conselleria de Treball i Formació (06/2008-04/06/2010)
  Tipo de contrato : Servicios.

 5. Elaboració d'avantprojecte de Llei de Consells Insulars

  Órgano de contratación: Conselleria de Presidència
  Tipo de contrato : Servicios.

<< Expedientes anteriores Expedientes siguientes >>

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 2786

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears