Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

S'han trobat un total de 94 expedients:

Es mostren des de l'expedient 56 a l'expedient 60

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19

 1. Assegurança danys materials

  Òrgan de contractació: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
  Tipus de contracte: Serveis

 2. Assegurança de responsabilitat civil i responsabilitat civil d'administradors i personal d'alta direcció

  Òrgan de contractació: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
  Tipus de contracte: Serveis

 3. Servei de manteniment anual plataforma IVR Centriphone

  Òrgan de contractació: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
  Tipus de contracte: Serveis

 4. MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE LA NOVA EDAR DE FERRERIES, TM FERRERIES (MENORCA).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Obres

 5. Pròrroga de l?acord marc SSCC CM 46/14 relatiu als processos quirúrgics d'interrupció voluntària de l'embaràs de les dones assegurades i derivades pel Ibsalut

  Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
  Tipus de contracte: Gestió de serveis públics

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears