Govern de les Illes Balears

Central de Contractació

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

No s'ha trobat cap resultat

Català - Castellano
Central de Contractació:
c/ Palau Reial, 17. 07001 Palma -
Telèfon 971 784470 - Fax 971 177960 - Correu electrònic