Govern de les Illes Balears

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

No s'ha trobat cap resultat

Català - Castellano
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA):
C/ dels Foners, 10 - 07006 Palma -
Telèfon 971 17 66 66 - Fax 971 17 72 90 - Correu electrònic