Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

S'han trobat un total de 35 expedients:

Es mostren des de l'expedient 16 a l'expedient 20

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 2 3 4 5 6 7

 1. Modificat núm. 1 del contracte de Servei pel funcionament, manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis annexes de col·lectors, bombaments i instal·lacions annexes de la zona MA-7.

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

 2. Modificat núm. 2 del contracte de serveis pel funcionament, manteniment i conservació de les EDAR i serveis annexes de col·lectors, bombejos i instal·lacions de la zona MA1.

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

 3. Modificat núm. 1 del contracte de serveis pel funcionament, manteniment i conservació de les EDAR i serveis annexes de col·lectors, bombejos i instal·lacions de la zona MA7.

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

 4. Ampliació de contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica.

  Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
  Tipus de contracte: Subministrament

 5. MODIFICAT NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE REMIODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Obres

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 2 3 4 5 6 7

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears