Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

S'han trobat un total de 35 expedients:

Es mostren des de l'expedient 31 a l'expedient 35

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 2 3 4 5 6 7

 1. Modificació del contracte MOD04 2015/6482 de servei de transport escolar número CONTR 2013/473 (lot 15 de l'expedient CONTR 2013/318 zona 1-Mallorca)

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
  Tipus de contracte: Serveis

 2. Modificació del contracte exp.MOD04 2015/6485 de servei de transport escolar número CONTR 2013/504 (lot 6 de l'expedient principal CONTR 2013/319 zona 2-Mallorca)

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
  Tipus de contracte: Serveis

 3. MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE LA NOVA EDAR DE FERRERIES. TM FERRERIES (MENORCA).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Obres

 4. Ampliació del contracte derivat de l'Acord marc per a l'assegurança de vehicles adscrits al parc móvil de l'IBANAT.

  Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
  Tipus de contracte: Serveis

 5. Modificat num. 1 del Contracte mixt de les obres urgents de reforma i del servei del manteniment, conservació i explotació de la IDAM de Formentera

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Obres

<< Expedients anteriors

1 2 3 4 5 6 7

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears