Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

S'han trobat un total de 94 expedients:

Es mostren des de l'expedient 1 a l'expedient 5

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19

 1. Segona Pròrroga de l'Acord marc per a la contractació centralitzada de l'assegurança per a la cobertura dels riscs derivats de l'ús dels vehicles del parc mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic.

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte: Serveis

 2. Prorroga del servei de recollida i distribució de carpetes i mostres biològiques

  Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
  Tipus de contracte: Serveis

 3. Pròrroga del contracte de servei per al manteniment del Sistema de Gestió Economicofinancer en el si de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  Òrgan de contractació: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
  Tipus de contracte: Serveis

 4. Modificat núm. 2 del contracte d'obres de la nova EDAR de Cala Tarida (TM Sant Josep de Sa Talaia).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Obres

 5. Pròrroga del contracte del servei d'operador de pantalles i vídeo marcador del Velòdrom Palma Arena

  Òrgan de contractació: Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma
  Tipus de contracte: Serveis

Expedients següents >>

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears